Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 jest placówką wychowania pozaszkolnego, która zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie dobrych nawyków spędzania wolnego czasu. 

Podczas naszych zajęć pojawia się tematyka związana z ekologią, zdrowym odżywianiem, upowszechniamy również aktywność fizyczną i sportową. 

Regularnie organizujemy konkursy fotograficzne o tematyce ekologicznej i przyrodniczej m.in.: „Drzewo – życia”, „Łódź – ukryte źródła”, „Kwiaty – Piękno w służbie natury”, „Parki krajobrazowe Ziemi Łódzkiej”, „Poznaj Owada”, „Park czy parking?”, „Szlaki turystyczne Ziemi Łódzkiej”,oraz inne imprezy o tematyce ekologicznej takie jak: pikniki artystyczne, wycieczki, spacery, warsztaty itp. Zajęcia w placówce prowadzi doświadczona kadra pedagogiczna.

Nasz projekt składał się z:

- Fotograficznego Konkursu Ekologicznego „Zwierzęta – nasi dobrzy sąsiedzi”

- Konkursu Grafiki Komputerowej na Plakat Reklamujący Walory Przyrodnicze Województwa Łódzkiego

Wycieczek autokarowych do Parków Krajobrazowych

- Pikniku ekologicznego


Wartość ogólna zadania: 14.400. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 10.000 

Poprzez utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań i eliminację zachowań szkodliwych takich jak dewastacja, zanieczyszczanie, zaburzanie równowagi itp., realizacja projektu wpłynęła korzystnie na stan środowiska naturalnego, co z kolei zachęciło  do regularnego obcowania z naturą i wpłynęło pozytywnie na takie obszary życia społecznego jak: kondycja fizyczna i zdrowotna, samopoczucie psychiczne czyli ogólna jakość życia.

Mamy nadzieję, że wzrost świadomości ekologicznej spowoduje zainteresowanie bieżącymi problemami środowiska i zaowocuje powszechnym zaangażowaniem w ich rozwiązywanie.
Pozytywne postawy zostaną przekazane kolejnym pokoleniom.

zapraszamy na stronę: Zainwestuj w ekologię